PROJEKT EVROPSKÉ UNIE

Projekt Rozšíření provozoven SP Teamium – Bistro Teamcaffe – Brno, registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_024/0003889 je spolufinancován Evropskou unií.  

Předmětem projektu je vytvoření a provoz Bistra Teamcaffe v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, který bude zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, které budou mít příležitost pracovat v podporujícím prostředí s ohledem na zdravotní hendikep a s pochopením v jejich životní situaci. Účelem projektu je poskytovat kvalitní služby, pomáhat zaměstnáváním znevýhodněných osob, ale také rozšiřovat povědomí o cílových skupinách a sociálním podnikání.