Prvním projektem, který jsme v roce 2022 podpořili byla Unie Pečujících - spolek, jejímž posláním je zlepšovat kvalitu života pečujících osob. Bez rodinné péče by se systém sociální péče v ČR neobešel. Unie byla založena samotnými pečujícími, kteří chtějí a potřebují změnu. Pomáhají rodinám a lidem, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší. My chápeme, že i ti kteří pomáhají si zaslouží pomoci a díky Vám získala Unie pečujících 15 016 Kč.

Druhým v pořadí byl projekt Jecotoje

I ve třetím projektu jsme zůstali u sportu 

No na závěr jsme se přesunuli do sféry