Děkujeme, že jsme mohli pomoci

Monča P. je milá, mladá slečna. To co ji odlišuje od nás tzv. intaktních lidí je pouhý jeden chromozom navíc, tzn. že má genetickou aberaci - Trisomii 21 – čili ztrojení 21. chromozomu, nejběžněji zvanou Downův syndrom. To znamená, že v každé buňce těla mají lidé s D.s. vždy 3 chromozomy a právě to způsobuje celkovou jinakost jak po mentální stránce, tak i tělesné. Ačkoliv ji tento jeden chromozom ovlivňuje každý den, přesto se mnohé věci do jisté míry naučila a stále se učí a zlepšuje. Umí jezdit na kole, lyžovat svým tempem i stylem, účastnila lyžařských závodů Speciálních olympiád. Velmi ráda zpívá, hraje v představeních v rámci divadla Aldente, kreslí, a nově se naučila háčkovat pěkné, barevné košíky, které vyrábí s radostí a láskou. Díky finanční podpoře Teamcaffe od firmy Teamium získala Monča 5 000 Kč na materiál na výrobu háčkovaných košíků. Moc děkujeme.

(Napsala nám paní Pekařová)