Divadlo Barka je dostupné všem, kteří chtějí využít jeho zázemí pro tvorbu, seberealizaci, pro umělecká představení i akce komunitního či informačního
rázu. Barka je otevřená všem druhům umění bez ohledu na to, jací herci,tanečníci či hudebníci v ní vystupují, zda mají dlouholeté zkušenosti nebozačínají, jestli mají hendikep fyzický, mentální či psychický, jsou-li třeba členy etnické menšiny anebo se věnují netradičním či cizojazyčným žánrům a projektům apod.

Kromě seberealizace v práci, v soukromém životě a ve sportu, je důležitou součástí každého z umělců i vyjádření prostřednictvím uměleckých disciplín. Kulturní tvorba je povznášející, dokáže vybičovat lidi ke skvělým výkonům na jevišti i v zákulisí. Umění má i široký přesah do běžného života – motivace, aktivita, sebevědomí, přátelé. Tyto momenty jsou ještě zesíleny hendikepem umělce.  

Barka není pouze jeviště o rozměrech zhruba 10 x 10 metrů, hlediště a zázemí pro umělce. Je prostorem pro setkávání, navazování kontaktů, prostorem pro tvůrčí inspiraci. Je místem, kam se můžete vracet, kde najdete porozumění i radu, kde najdete ochotný personál a podporu pro váš projekt. Jsme místem, ve kterém se odrážejí dvě desítky let „řádění“ múz, kde každý herec, hudebník či tanečník v něm zanechává otisk své osobnosti.