Nic nevystihne myšlenku lépe než slova samotného autora a proto vám tentokrát projekt představí on sám.

Citlivá zpověď jednoho blázna je projekt, který vzniká na popud mých známých. Po letech prožitých se závažnou psychickou poruchou jsem začal psát blog pro mé známé a kamarády, které nadchl styl vyprávění a zážitky, které jsem prožil. Vznikl nápad začít psát knihu, vznikl koncept knihy a začaly se psát první kapitoly. Kniha má celkem 18 kapitol plus závěr a odehrává se střídavě kapitola po kapitole ve dvou časových linkách - počátky nemoci až závěr knihy; autorovo dětství až počátek nemoci. V knize jsou veselé i smutné momenty, zkušenosti s pobytem na psychiatrii, šokující chvíle a nechybí ani láska a postupný vývoj osobnosti.

Cílem projektu je splnit si svůj sen vydat knihu a zároveň společnosti přiblížit svět psychických poruch a prostředí psychiatrie. Podle mého názoru se o této problematice stále málo hovoří a tím vznikají předsudky a sociální stigmatizace. 

V tuto chvíli (29. 8. 2022) pracuji na 13. kapitole z celkových 18. Dopsání knihy očekávám během 3-4 týdnů a poté bude připravena putovat k editorovi na finální úpravu textu. Kniha je psaná jako syrový příběh a očekáváný počet stran formátu A5 je 150-200. Kniha bude mít měkký obal a bude ozvláštněna tematickými fotografiemi a ilustracemi z autorova života.